خرید و فروش و قیمت خودرو جیپ در کرمان

جیپ صحرا 1999
۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
جیپ صحرا 1999
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۵
جیپ شهباز56. 6سیلندر
۱۱,۲۲۳ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جیپ شهباز56. 6سیلندر
جیپ آهو، مدل ۱۹۹۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جیپ شهباز
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جیپ شهباز
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
جیپ کاام مدل ۱۹۸۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
جیپ کاام مدل ۱۹۸۳
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۳
۱,۲۳۵ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۳
جیپ استیشن آهو 63
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
جیپ استیشن آهو 63
جیپ شهباز ۶ سیلندر سند کروک
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
جیپ شهباز ۶ سیلندر سند کروک
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
۶۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۷
جیپ آهو، مدل ۱۹۸۷
۱۲۳,۴۵۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ آهو، مدل ۱۹۸۷
جیپ صحرا 1378
۱ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ صحرا 1378
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۱
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۱
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
جیپ صحرا
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جیپ صحرا
جیپ صحرا، مدل ۱۹۸۷
۳۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۸۷
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
جیپ صحرا، مدل ۲۰۰۰
بعدی