خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان در کرمان

وانت نیسان، مدل ۲۰۲۰ - ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸
نیسان، مدل ۲۰۱۶
۸۸,۸۸۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
نیسان، مدل ۲۰۱۶
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۷
پاترول 4 در 6 سیلندر مدل 76
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پاترول 4 در 6 سیلندر مدل 76
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
ماکسیما مدل ۹۰
۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
ماکسیما مدل ۹۰
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
نیسان ماکسیما وارداتی، مدل ۲۰۰۷
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نیسان ماکسیما وارداتی، مدل ۲۰۰۷
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۹
نیسان پیکاپ‌ دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نیسان پیکاپ‌ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
نیسان پیکاپ‌ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
نیسان مدل 65
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
نیسان، مدل 94
۲۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
نیسان، مدل 94
نیسان، مدل ۱۳۸۸
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان، مدل ۱۳۸۸
نیسان پیکاپ‌ دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
ماکسیما 89 اتومات
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
فوری
ماکسیما 89 اتومات
نیسان، مدل ۲۰۰۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
نیسان، مدل ۲۰۰۷
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۶
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
نیسان ماکسیما مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۶
نیسان، مدل ۲۰۱۹
۱۵۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
ماکسیما اتومات
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان پاترول 2 در، مدل ۱۳۸۰
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان پاترول 2 در، مدل ۱۳۸۰
نیسان پاترول 2 در، مدل ۱۹۹۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان پاترول 2 در، مدل ۱۹۹۲
بعدی