خرید و فروش و قیمت خودرو رانا LX در کرمان

رانا سفید مدل 93 سالم کارکرد 27000
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۴
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رانا LX، مدل ۱۳۹۴
رانا LX، مدل ۱۳۹۶ سفید
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رانا LX، مدل ۱۳۹۶ سفید
رانا خانگی فول، مدل ۱۳۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رانا خانگی فول، مدل ۱۳۹۲
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
۹۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
رانا LX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۶
رانا LX، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۴
رانا پلاس خشک
۱۲,۳۴۵ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۴
۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۴
رانا پلاس مدل 1400
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۸
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۸
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۸
رانا LX، مدل ۱۳۹۶
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۶
رانا LX، مدل ۱۳۹۷
۳۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۶
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۶
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
رانا پلاس1400
۱,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۲بدون رنگ
۲۴۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۲بدون رنگ
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۹
بعدی