خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در کرمان

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸ دوگانه سی ان جی
۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸ دوگانه سی ان جی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX صفر ، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۵
۷۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۵
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا مدل ۹۶ برج ۱۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۵۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰ زرند
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
بعدی