خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در کرمان

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دقایقی پیش
تیبا 2 مدل 1398
۷,۹۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا۲ مدل ۱۳۹۶ بافت
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا۲ مدل ۱۳۹۶ بافت
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۳
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۳
تیبا هاچبک مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا 2 فروشی
۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
تیبا 2 مدل 98
۷,۹۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خودرو تیبا هاچبک EX
۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۷,۷۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۱ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ معاوضه
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
بعدی