تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا۲مدل۹۸در حد

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا۲مدل۹۸در حد

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش

تیبا۲ مدل ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا۲ مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

تیبا2 مدل ۱۳۹۶

۱۱۷,۵۰۰ کیلومتر
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا2 مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷ فقط معاوضه با ۲۰۶

۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷ فقط معاوضه با ۲۰۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا2

۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

تیبا2 هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۴۴,۵۰۰ کیلومتر
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا2 هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

۱۶۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا ۲ بدون رنگ فول ۹۶

۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا ۲ بدون رنگ فول ۹۶