خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا 2 (هاچبک) در کرمان مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰

۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۶۸,۴۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا ۲هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
تیبا ۲هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX

۷۱,۵۶۸ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا هاچبک EX

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۳۰,۴۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰.خونگی تک برگ سند

۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰.خونگی تک برگ سند

تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا 2مدل ۱۴۰۰

۶۸,۳۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا 2مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۴۰۰

۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ درخشک نقد و معاوضه

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ درخشک نقد و معاوضه

تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۴۰۰عروسک

۶۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۴۰۰عروسک
بعدی