خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در خواف

زمین 250 متر سند تکبرگ ملکی / خوش آتیه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین باامتیاز برق در حاشیه رشتخوار
توافقی
دیروز
250متری باسند تکبرگ ملکی / آینده دار
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین سند تکبرگ ملکی.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین سند تکبرگ ملکی.
زمین 250 متر سندتکبرگ ملکی / استعلام دار
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
250 متری سند تکبرگ ملکی /مناسب سرمایه گذاری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش زمین، پلاک 113 متری
۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش زمین، پلاک 113 متری
250 متر زمین سندتکبرگ ملکی سرمایه گذاری مطمئن
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش کارخانه پنبه پاک کنی طلای سفید خواف
توافقی
۵ روز پیش
زمین 250متری باسند تکبرگ ملکی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زمین 250متری باسند تکبرگ ملکی
250 متری باسند تکبرگ ملکی خوش آتیه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
متراج 200 متر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
250 متر زمین با سند تکبرگ
توافقی
۶ روز پیش
زمین 250 متری باسند تکبرگ ملکی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
زمین 250 متری باسند تکبرگ ملکی
250 متری باسند تک برگ ملکی خوش آتیه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
زمین 270متر مربع دور تا دور دیوار بابلوکه وسیمان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین 250 متری باسند تکبرگ ملکی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین 250 متری باسند تکبرگ ملکی
250 متر زمین با سند تکبرگ
توافقی
هفتهٔ پیش
250 متر زمین با سند تکبرگ
250 متری باسند تک برگ ملکی خوش آینده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
250 متر زمین مناسب سرمایه گذار یباسند تک برگ
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
250 متر زمین با سند تکبرگ
توافقی
هفتهٔ پیش
250 متر زمین با سند تکبرگ
1000متر زمین حاشیه 30 متری سند محضری
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین 250متری باسند تکبرگ ملکی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
250متر زمین باسند تک برگ ملکی / آینده دار
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی