اجاره طبقه بالا ۷۰متری میدان رازی جهت اداری وتجاری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک عالیجناب
اجاره طبقه بالا ۷۰متری میدان رازی جهت اداری وتجاری
۹

اجاره مغازه تجاری۷در۱۰تمیز پاخوردار اسدآبادی

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده

ملک برخیابان اصلی مطهری بادو واحد قابل تفکیک

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری

سالن انبار مغازه و ....جلال آل آحمد

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش

اجاره مغازه کوی ارتش نزدیک بیمارستان شفا

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده

مغازه۱۵مترکوی ارتش روبروی بیمارستان شفا

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور عیسی سپهوند

مغازه ۱۶ متری/انقلاب/ ابتدای خیابان جزام (رازی)

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سپه سالار
مغازه ۱۶ متری/انقلاب/ ابتدای خیابان جزام (رازی)
۶

مغازه واقع در دره گرم(بسیجیان)جهت رهن واجاره

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور آرمان حسینی
مغازه واقع در دره گرم(بسیجیان)جهت رهن واجاره
۵

رهن و اجاره گاوداری ۵۰۰۰متری با۲۰۰۰متر باغ میوه س

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
رهن و اجاره گاوداری ۵۰۰۰متری با۲۰۰۰متر باغ میوه س
۲

مغازم 150متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازم 150متری
۵

رهن و اجاره مغاز تجاری شقایق

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کیش

مغازه ۳۲ مترشهرک زاگرس

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش

مغازه،متر110

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه،متر110
۴

مغازه بر خیابان اصلی خیرآباد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش

مغازه پشته حسین اباد

ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش

مغازه ۳۰ متر در کوی ارتش بابک ۲

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مغازه ۳۰ متر در کوی ارتش بابک ۲
۱

رهن واجاره مغازه ده متری

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش

اجاره انبار بزرگ

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۲,۲۲۲,۲۲۲ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره انبار بزرگ
۳

اتاق اداری شهدا بر خیابان اصلی

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
اتاق اداری شهدا بر خیابان اصلی
۴

پارکینگ ماشین سبک

ودیعه: رایگان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پارکینگ ماشین سبک
۲

دامداری نزدیک شهر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دامداری نزدیک شهر
۱

مغازه تجاری

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش

اداری/بر خیابان مطهری/پاخوربالا

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک روشا آداک
اداری/بر خیابان مطهری/پاخوربالا
۱

مغازه گلدشت غربی

ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش