در بلاگ دیوار بخوانید: وام مسکن خانه‌اولی‌ها در یک نگاه

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در خرم‌آباد

در حال دریافت ...
سه راه بالای مطهری
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سه راه بالای مطهری
طبقه بالا خانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طبقه بالا خانه
آراسته ۵ /۲۰۰متر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آراسته ۵ /۲۰۰متر
رهن‌کامل‌خانه‌
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
رهن‌کامل‌خانه‌
رهن خانه ویلایی
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
رهن خانه ویلایی
شهدای شرقی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
رهن طبقه بالا ۸اراسته زیر سی متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
رهن طبقه بالا ۸اراسته زیر سی متری
اجاره منزل در پلدختر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره منزل در پلدختر
خانه اجاره ایی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
رهن واجاره.
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کوچه سوم آراسته،دسترسی آسان به انقلاب وسی متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کوچه سوم آراسته،دسترسی آسان به انقلاب وسی متری
106متر طبقه بالا دره گرم
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
منزل مسکونی طبقه بالا
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
۲۵۰ متر ویلایی جهادگران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش
۲۵۰ متر ویلایی جهادگران
اجاره ویلایی ۹۵ متری نگارستان پنجم
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
اجاره ویلایی ۹۵ متری نگارستان پنجم
۱۳۰ متر طبقه بالا جهادگران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
۱۳۰ متر طبقه بالا جهادگران
140متردوطبقه ناصرخسرو
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
140متردوطبقه ناصرخسرو
250 متر ویلایی / طبقه بالا / خیابان انقلاب آراسته
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
250 متر ویلایی / طبقه بالا / خیابان انقلاب آراسته
پژوهنده،یاسمن 1
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اجاره خانه
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ماسور،زیر پل هوایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ماسور،زیر پل هوایی
ساختمان ۲طبفه اول سهیل بیگی
ودیعه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش
ساختمان ۲طبفه اول سهیل بیگی
یک‌واحد‌زیر‌‌‌زمینی‌‌مسکونی‌‌‌۷۰‌‌متر‌‌مربع
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
طبقه بالا 75متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۱ ساعت پیش
طبقه بالا 75متر
در حال دریافت ...
بعدی