رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کردکوی

در حال دریافت ...
آپارتمان رهنی ۱۴۴متری خ جنگل دانش ۱۷طبقه ۲
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان رهنی ۱۴۴متری خ جنگل دانش ۱۷طبقه ۲
آپارتمان ۹۰متری اجاره ای خ بهشتی طبقه اول
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
آپارتمان اجاره‌ای در کردکوی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
آپارتمان ۲۰۰متری رهنی خ جنگل سردار ۱طبقه دوم
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان ۲۰۰متری رهنی خ جنگل سردار ۱طبقه دوم
آپارتمان ۸۵متری اجاره ای خ جنگل سردار ۱۹
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان ۸۵متری شهرک افشردی طبقه دوم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان  ۸۵متری شهرک افشردی طبقه دوم
آپارتمان رهنی ۱۰۰متری خ جنگل طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رهن و اجاره اپارتمان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان اجاره ای ۸۵متری خ جنگل طبقه دوم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۱۰۰متری اجاره ای خ جنگل سردار ۱۹
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساختمان 80 متری تک واحده رهن کامل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان ۹۰متری رهنی خ رجایی تربیت ۲طبقه اول
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۱۰۰متری اجاره ای خ جنگل تا شه طبقه ۳
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جاده جنگل- قبل از شهرک
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان رهنی ۱۳۰متری خ بهشتی طبقه دوم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
آپارتمان ۶۵متری اجاره ای خ جنگل طبقه دوم
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۶۵متری اجاره ای خ جنگل طبقه دوم
آپارتمان رهنی ۱۰۰مترروبروی مدرسه افضلی طبقه ۲
ودیعه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۸۵متری خ جنگل طبقه اول
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
آپارتمان ۸۵متری خ جنگل طبقه اول
آپارتمان اجاره ای شخصی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
آپارتمان رهنی ۱۰۰متری خ بهشتی طبقه همکف
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان رهنی ۱۰۰متری خ بهشتی طبقه همکف
آپارتمان رهنی ۹۰متری کوچه کمیته امداد طبقه اول
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
آپارتمان رهنی ۹۰متری کوچه کمیته امداد طبقه اول
آپارتمان رهنی ۱۴۰متری خ بهشتی کوچه حافظ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان رهنی ۱۴۰متری خ بهشتی کوچه حافظ
در حال دریافت ...
بعدی