رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کردکوی

در حال دریافت ...
آپارتمان اجاره ای ۹۰متری خ جنگل تمیشه طبقه ۲
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
آپارتمان اجاره ای ۹۰متری خ جنگل تمیشه طبقه ۲
آپارتمان اجاره ای ۱۰۰متری خ جنگل سردار ۱۹طبقه ۳
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان اجاره ای ۹۰متری خ جنگل سردار ۱۹طبقه ۱
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
آپارتمان اجاره ای ۹۰متری خ جنگل سردار ۱۹طبقه ۱
آپارتمان رهنی سه خواب شیک کردکوی۲۰۵متر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان رهنی سه خواب شیک کردکوی۲۰۵متر
رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۵متری عباس آباد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان رهنی ۱۴۴متری خ جنگل دانش ۱۷طبقه ۲
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان رهنی ۱۴۴متری خ جنگل دانش ۱۷طبقه ۲
آپارتمان ۹۰متری اجاره ای خ بهشتی طبقه اول
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان اجاره‌ای در کردکوی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان ۲۰۰متری رهنی خ جنگل سردار ۱طبقه دوم
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۲۰۰متری رهنی خ جنگل سردار ۱طبقه دوم
آپارتمان ۸۵متری اجاره ای خ جنگل سردار ۱۹
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۸۵متری شهرک افشردی طبقه دوم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان  ۸۵متری شهرک افشردی طبقه دوم
آپارتمان رهنی ۱۰۰متری خ جنگل طبقه اول
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رهن و اجاره اپارتمان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان اجاره ای ۸۵متری خ جنگل طبقه دوم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۱۰۰متری اجاره ای خ جنگل سردار ۱۹
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۹۰متری رهنی خ رجایی تربیت ۲طبقه اول
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آپارتمان ۱۰۰متری اجاره ای خ جنگل تا شه طبقه ۳
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
جاده جنگل- قبل از شهرک
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آپارتمان رهنی ۱۳۰متری خ بهشتی طبقه دوم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش
آپارتمان ۶۵متری اجاره ای خ جنگل طبقه دوم
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آپارتمان ۶۵متری اجاره ای خ جنگل طبقه دوم
بعدی