خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در کوهدشت

پرایدصبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
پرایدصبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۵۰,۲۳۵ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

پرایدصبا۱۳۱، مدل ۱۳۸۱

۳۴,۰۱۴ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پرایدصبا۱۳۱، مدل ۱۳۸۱

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸،محل بازدید رومشگان

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸،محل بازدید رومشگان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷ فقط معاوضه با پراید

۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پرایدمدل ۱۳۸۹ دوگانهLpG

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پرایدمدل ۱۳۸۹ دوگانهLpG

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق دار مدل ۸۳ خیلی تمیز

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق دار مدل ۸۳ خیلی تمیز

پراید صندوق‌دار CNG شرکتی، مدل ۱۳۸۶

۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG شرکتی، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۶۰,۴۲۳ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در کوهدشت