خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در کوهدشت مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
بعدی