خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهرک طالقانی مشهد

نماز 27 مجتمع آسمان
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک طالقانی
نماز 27 مجتمع آسمان
آپارتمان ۹۲ متری طبقه ۲ جنوبی واحد رو ب کوچه
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک طالقانی
آپارتمان ۹۲ متری طبقه ۲ جنوبی واحد رو ب کوچه
آپارتمان ۷۳ متر برج آسمان طبقه چهارم
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک طالقانی
آپارتمان ۷۳ متر برج آسمان طبقه چهارم
آپارتمان آبادگران
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک طالقانی
۹۶ متری ۲خوابه واقع در بلوار نماز برج آسمان
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک طالقانی
۹۶ متری ۲خوابه واقع در بلوار نماز برج آسمان
90متر ارغوان * فول * تاپ
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک طالقانی
90متر ارغوان * فول * تاپ
آپارتمان ۷۷ متری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان ۷۷ متری
۸۰ متر آپارتمان در برج سفیر (وزارت خارجه)
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک طالقانی
۸۰ متر آپارتمان در برج سفیر (وزارت خارجه)
مجتمع کوهسنگی جهاد
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک طالقانی
مجتمع کوهسنگی جهاد
آپارتمان 105متر فکوری85
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان 105متر فکوری85
90متر فول * شیک * ارغوان 7
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان دو خوابه 74 متری در بلوار نماز
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان دو خوابه 74 متری در بلوار نماز
آپرتمان ۶۸ متری صفر در برج آسمان
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپرتمان ۶۸ متری صفر در برج آسمان
۸۴متری ،طالقانی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
۸۴متری ،طالقانی
آپارتمان ۸۲ متر دو خواب
۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان ۸۲ متر دو خواب
85 متری 2 خواب (تک واحدی)
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
90متر فول * شیک * ارغوان 7
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
90متر فول * شیک * ارغوان 7
آپارتمان ۸۶متر ،تمیز ،نوساز ،نورگیر و نقشه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان ۸۶متر ،تمیز ،نوساز ،نورگیر و نقشه
90متر فول * شیک * ارغوان 7
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
90متر فول * شیک * ارغوان 7
آپارتمان 95 متر دوخواب
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان 95 متر دوخواب
اپارتمان ۹۲ متری تک واحدی ابتدای رضاشهر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
اپارتمان ۹۲ متری تک واحدی ابتدای رضاشهر
۱۸۵ متر آپارتمان فقط معاوضه با ویلایی کوچکتر
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
واحد 90 متری فول امکانات با دسترسی فکوری 79
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
واحد 90 متری فول امکانات با دسترسی  فکوری 79
آپارتمان100متر-2خواب
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان100متر-2خواب
بعدی