خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در محله سرافرازان مشهد

اپارتمان 60متر طبقه سوم اوایل سرافرازان 13
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان 60متر طبقه سوم اوایل سرافرازان 13
اپارتمان شیک زیبای85متری
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان شمالی ۵۵متری وکالتی
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان شمالی ۵۵متری وکالتی
اپارتمان 145متری /تکواحدی /اوایل سرافرازان
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۹۳متری سنددار
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان ۸۵متری مسکونی در سرافرازان ،دوخوابه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان ۸۵متری مسکونی در سرافرازان   ،دوخوابه
اپارتمان65متری سرافرازان
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان 70متری دوخوابه وکالتی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان 70متری دوخوابه وکالتی
مجتمع ژکاژ/شهرجدید بینالود
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
75 متر دلاوران غرق نور
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
110مترشامل55مترتکمیل و55مترهواییش وکالتی
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۹۵ متری دوخوابه زیتون ۲
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۹۵ متری دوخوابه زیتون ۲
٧٥ متر دلاوران٢١
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۸۴ متری دلاوران غرق نور
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان ۸۴ متری دلاوران غرق نور
۱۲۵متری طبقه دوم سرافراز۹/۴آسانسورپارکینگ وکالتی
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در محله سرافرازان
۱۲۵متری طبقه دوم سرافراز۹/۴آسانسورپارکینگ وکالتی
55متر زیتون
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در محله سرافرازان
57متر سرافرازان
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در محله سرافرازان
اپارتمان ۹۷ متر دو خواب
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان 120 متری دلاوران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان 120 متری دلاوران
آپارتمان ۷۵متری دوخوابه پایداری تمیز
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
105 متر برج لویزان طبقه نهم فول
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
105 متر برج لویزان طبقه نهم فول
۹۵متر همکف
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان سند دار
توافقی
۱۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان سند دار
آپارتمان۹۵متری سرافرازان
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در محله سرافرازان
آپارتمان۹۵متری سرافرازان
بعدی