خرید و فروش املاک اداری، تجاری در دانش مشهد

مغازه ۱۷ متری اندیشه ۷۸ حاشیه خیابان تجاری دایم

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش

مغازه تجاری دائم ، 34متر همکف ،17متر بالکن

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانش
مغازه تجاری دائم ، 34متر همکف ،17متر بالکن

هتل صفر

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
مشاور املاک سارانی در دانش

مغازه در طبقه منهای ۲ صنف مانتو.

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانش
مغازه در طبقه منهای ۲ صنف مانتو.
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه