خرید و فروش املاک اداری، تجاری در ایثارگران مشهد

مغازه ۶۵ متری حاشیه صدمتری
توافقی
۹ ساعت پیش در ایثارگران
مغازه ۶۵ متری حاشیه صدمتری
مغازه فروشی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در ایثارگران
مغازه فروشی
مغازه 45 متری معاوضه با باغ یا آپارتمان یا خودرو
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در ایثارگران
مغازه 45 متری معاوضه با باغ یا آپارتمان یا خودرو
معاوضه با ماشین
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ایثارگران
مغازه فروشی۱۱متر در حاشیه ایثارگران۱۹
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ایثارگران
مغازه ۲۵متری.
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ایثارگران
مغازه ۲۵متری.
ملک دونبش ۲۰۴۵متری تجاری واقع درهدایت
توافقی
۴ روز پیش در ایثارگران
ملک دونبش ۲۰۴۵متری تجاری واقع درهدایت
واگذاری سوپر مارکت با دخل
توافقی
هفتهٔ پیش در ایثارگران
واگذاری سوپر مارکت با دخل
مغازه حاشیه بلوار شفاجهت معاوضه با ماشین
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
زمین کلات گرجی کاربری صنعتی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
زمین کلات گرجی کاربری صنعتی
۳۰ متر مغازه تجاری دائم در چراغچی ۳
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایثارگران
۳۰ متر مغازه تجاری دائم در چراغچی ۳
مغازه حاشیه ایثارگران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایثارگران
مغازه حاشیه ایثارگران
۱۱متر مغازه حاشیه ایثارگران۱۹
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایثارگران
مغازه حاشیه ایثارگران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ایثارگران
۱۷.۵ متر مغازه حاشیه ایثارگران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ایثارگران
باغ فروش درروستا زاگ
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ایثارگران
مغازه حاشیه ایثارگران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ایثارگران
مغازه 20 متر.زمین ملک.قولنامه معتبر.
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ایثارگران
فروش مغازه ۱۸ متری با کلیه امتیازات،
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش در ایثارگران
بعدی