خرید و فروش املاک اداری، تجاری در رضاییه مشهد

ده متر و پانزده سانت در لاین

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
ده متر و پانزده سانت در لاین
۴

مغازه ۲۷متر حاشیه تجاری دائم

۲ هفته پیش در رضاییه
بعدی

نمایش نقشه