خرید و فروش املاک اداری، تجاری در ستاری مشهد

فروش و تهاتر کوره آجر پزی(ملکی)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ستاری
34 متر تقاطع اموزگار و قانع
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ستاری
مغازه ۲۲ متری / تجاری دائم / بلوار ستاری
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ستاری
مغازه ۲۲ متری / تجاری دائم / بلوار ستاری
آپارتمان با موقعیت اداری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ستاری
آپارتمان با موقعیت اداری
مغازه ۲۲ متری / تجاری دائم / ستاری
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ستاری
مغازه ۲۲ متری / تجاری دائم / ستاری
فروشی ۴۰متر مغازه، مسکونی، انباری. وکیل آباد.
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
مغازه ۳۳متری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
زمین بام ماریان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ستاری
زمین بام ماریان
مغازه فروشی / ستاری / سند ملکی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
مغازه فروشی / ستاری / سند ملکی
واگذاری طباخی و جگرکی با سابقه بالا
توافقی
۳ هفته پیش در ستاری
تجاری 2 .5 طبقه / معاوضه
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
تجاری 2 .5 طبقه / معاوضه
2.5 طبقه تجاری مستقل/معاوضه
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
فروش مغازه 80 متر +50 متر سوییت حاشیه بلوار ستاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ستاری
مغازه تجاری 50 متر معاوضه با خودرو
۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ستاری
تجاری 2.5 طبقه نوساز معاوضه
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ستاری
بعدی