خرید و فروش املاک اداری، تجاری در شهید آوینی مشهد

فروش مغازه
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهید آوینی
مغازه غرفه
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در شهید آوینی
مغازه بازار ملل فروش
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهید آوینی
مغازه بازار ملل فروش
واگذاری مغازه موبایل فروشی
توافقی
۴ روز پیش در شهید آوینی
واگذاری مغازه موبایل فروشی
بازارملل دونبش دور ووید طبقه اول
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید آوینی
مغازه 22 متر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید آوینی
مغازه معاوضه ماشین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید آوینی
مغازه  معاوضه ماشین
مغازه در بازار ملل ۲۶ متر در طبقه اول
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید آوینی
مغازه در بازار ملل ۲۶ متر در طبقه اول
مغازه تجاری ۱۵متر ونیم
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید آوینی
مغازه بازار ملل 19 متر طبقه ی مثبت یک ...
توافقی
۶ روز پیش در شهید آوینی
مغازه بازار ملل 19 متر طبقه ی مثبت یک ...
مغازه گلشهر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در شهید آوینی
مغازه گلشهر
بازار ملل طبقه منفی یک
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
مغازه 19 متر بازار بزرگ ملل (همکف)
توافقی
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
مغازه تجاری بازار ملل
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
مغازه تجاری دائم سردونبش
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
زمین کشاورزی ۶۵۰۰متر
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
بازار ملل مغازه طبقه دوم
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
فروش دو طبقه تجاری دائم
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
۲۲متر مغازه تجاری داعم در بازار بزرگ ملل
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
۲۲متر  مغازه تجاری داعم  در بازار بزرگ ملل
بعدی