خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در تربت حیدریه مشهد

زمین کشاورزی دامداری انبار
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تربت حیدریه
زمین کشاورزی دامداری انبار
باغ میدون جهاد
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تربت حیدریه
باغ میدون جهاد
100 هکتار /زمین کشاورزی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در تربت حیدریه
5000مترمربع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در تربت حیدریه
فروش باغ پسته متراژ۳۲۰۰متر دیوار کشی با مجوز ،سند،
توافقی
۲۴ ساعت پیش در تربت حیدریه
فروش باغ پسته متراژ۳۲۰۰متر دیوار کشی با مجوز ،سند،
زمین کشاورزی واب چاه عمیق
توافقی
دیروز در تربت حیدریه
زمین کشاورزی واب چاه عمیق
باغ میوه ده من درروستای گردشگری صنو بر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تربت حیدریه
زمین مغازه فروشی
توافقی
دیروز در تربت حیدریه
زمین مغازه
توافقی
دیروز در تربت حیدریه
زمین کشاورزی ۷ هکتار
توافقی
پریروز در تربت حیدریه
فروش آب کشاورزی
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تربت حیدریه
زمین کشاورزی واقع در روستای جعفراباد مرکزی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تربت حیدریه
باغ پسته
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تربت حیدریه
زمین کشاورزی هفت هزار متر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تربت حیدریه
زمین کشاورزی هفت هزار متر
1 ساعت آب به همراه 2000 متر زمین زعفران 5 ساله
توافقی
فوری در تربت حیدریه
1 ساعت آب به همراه 2000 متر زمین زعفران 5 ساله
زمین کشاورزی
توافقی
۴ روز پیش در تربت حیدریه
زمین کشاورزی
فروش یک هکتار باغ پسته 14 ساله
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
800هکتار زمین کشاورزی با 4حلقه چاه فعال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تربت حیدریه
باغ ویلا+دامداری ام پروانه داره
توافقی
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
باغ ویلا+دامداری ام پروانه داره
6ساعت ملک بمدار ده.
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
24ساعت آب و3هکتا زمین
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
باغ پسته وزعفران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
باغ پسته وزعفران
یک باب مغازه تجاری واقع در ترمینال تربت حیدریه
توافقی
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
ملک کشاورزی ۲۴ ساعت آب کشاورزی
توافقی
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
بعدی