خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در مشهد

۵۰۰ متر زمین مناسب سرمایه گذاری
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در گلبهار
۵۰۰ متر زمین مناسب سرمایه گذاری
خیابان فتح نیشابورمتصله بعثت
توافقی
دقایقی پیش در کوه سنگی
خیابان فتح نیشابورمتصله بعثت
زمین بینالود
توافقی
دقایقی پیش در اقبال
زمین بینالود
زمین معاوضه100متر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در الهیه
زمین معاوضه100متر
دامداری۱۰۰۰متر زمین دور دیوار سوله۲۵۰ متر اب برق
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قوچان
دامداری۱۰۰۰متر زمین دور دیوار سوله۲۵۰ متر  اب برق
زمین سوران
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در شاندیز
زمین سوران
۱۶۰ متر داخ بافت
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در طرق
۱۶۰ متر داخ بافت
مزایده 3هکتار با 6 شبانه روز اب
توافقی
یک ربع پیش در تربت حیدریه
مزایده 3هکتار با 6 شبانه روز اب
زمین فروشی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در بلوار توس
زمین فروشی
زمین دارای پروانه ساخت
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در قوچان
زمین دارای پروانه ساخت
زمین فروشی امام رضا ۷۶
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در تربت حیدریه
زمین فروشی امام رضا ۷۶
زمین گلبهار پلاک 188+ 250متر
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در گلبهار
زمین گلبهار پلاک 188+ 250متر
زمین ویلایی جاده کاهو مجتمع آبفام اقاقیا
توافقی
یک ربع پیش در گلبهار
زمین ویلایی جاده کاهو مجتمع آبفام اقاقیا
زمین ۵۰۰ متری در خرمدره
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در بلوار توس
زمین ۵۰۰ متری در خرمدره
200 متر زمین ملکی در فاز دو الهیه
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در محله جاهدشهر
200 متر زمین ملکی در فاز دو الهیه
زمین منزل آباد بهشت 3/15*500متر
توافقی
نیم ساعت پیش در الهیه
زمین منزل آباد بهشت 3/15*500متر
زمین گلنگی 108متر
توافقی
نیم ساعت پیش در آبکوه
زمین گلنگی 108متر
زمین سردونبش بهمن
توافقی
نیم ساعت پیش در بهمن
زمین سردونبش بهمن
زمین سند دار معاوضه با ماشین یا
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امیریه
زمین سند دار معاوضه با ماشین یا
زمین گلبهار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در گلبهار
زمین گلبهار
زمین آینده دار 153 متر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تربت حیدریه
زمین آینده دار 153 متر
۵۰۰متر زمین از اراضی گلبهار معاوضه
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در گلبهار
۵۰۰متر زمین از اراضی گلبهار معاوضه
۶۰ متری صنعتی اقدسیه
توافقی
نیم ساعت پیش در الهیه
۶۰ متری صنعتی اقدسیه
زمین۳۰۰متری، سجادیه
توافقی
نیم ساعت پیش در الهیه
زمین۳۰۰متری، سجادیه
بعدی