خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در حجت مشهد

زمین موقعیت تجاری و مسکونی
توافقی
فوری در حجت
زمین سادات رضوی تعاونی مسکن دادگستری
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حجت
زمین سادات رضوی تعاونی مسکن دادگستری
زمین کریمی
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حجت
زمین توس ۳۹
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حجت
زمین ۲۰۰ متری با پروانه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حجت
زمین در شکری 12زمین نیرو انتظامی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در حجت
۱۳۵ متر زمین توس ۳۹ با پروانه
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حجت
کلنگی ۲۳۰متر*با پروانه ساخت*امتیازات کامل
۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در حجت
زمین فروشی متراژ400متر
توافقی
هفتهٔ پیش در حجت
زمین
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
270متر زمین حاشیه توس 39سر دونبش باتجاری
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
زمین خالی ۱۰۰متر خیابان شکری نسترن ۴
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
زمین 105 متری، درودی، شهرک حجت، معراج
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
زمین 105 متری، درودی، شهرک حجت، معراج
زمین ۶۰ متر قلفتی توس۳۳ کشف
توافقی
هفتهٔ پیش در حجت
90 متر زمین واقع در شهرک حجت باغ قندوشیرین
توافقی
هفتهٔ پیش در حجت
کشف زمین ۱۰۰متری
توافقی
۲ هفته پیش در حجت
زمین توس۳۳نسترن۱۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
زمین با فونداسیون و مجوز
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
زمین دادگستری
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
زمین دادگستری
زمین آینده دار ۲۲۷اصلی.۶فرعی
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
زمین متراژ ۱۳۵
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
زمین متراژ ۱۳۵
صدمترزمین 1کیلومتر خارج ازبافت شهری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت
زمین قولنامای ولی ملکی سند مادر دارد
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت
زمین با فاصله 100 متر از منطقه شهری با سند
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در حجت
زمین با فاصله 100 متر از منطقه شهری با سند
بعدی