خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در محله هنرستان مشهد

340 متری هنرستان
توافقی
۲۲ ساعت پیش در محله هنرستان
340 متری  هنرستان
350 متر کلنگی مناسب ساخت هنرستان
توافقی
پریروز در محله هنرستان
کلنگی353 متری هنرستان قابل تهاتر
توافقی
۳ روز پیش در محله هنرستان
زمین باغی و صنعتی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
زمین باغی و صنعتی
290متر زمین با سند ملک تکبرگی
توافقی
۳ روز پیش در محله هنرستان
ویلایی355 متری اوایل هنرستان معاوضه
توافقی
۴ روز پیش در محله هنرستان
ویلایی355 متری اوایل هنرستان معاوضه
ویلایی ۲۰۲متری اول هنرستان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله هنرستان
زمین 252متری اوایل هنرستان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله هنرستان
ویلایی 330 متر تراکم متوسط
توافقی
۵ روز پیش در محله هنرستان
ویلایی 330 متر تراکم متوسط
252متری اوایل هنرستان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله هنرستان
252متری اوایل هنرستان
تهاتر کامل345 متر هنرستان
توافقی
۶ روز پیش در محله هنرستان
تهاتر کامل345 متر هنرستان
مناسب ساخت267 متری با پروانه
توافقی
۶ روز پیش در محله هنرستان
مناسب ساخت267 متری با پروانه
340 متری هنرستان
توافقی
۷ روز پیش در محله هنرستان
350 متر کلنگی مناسب ساخت هنرستان
توافقی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
کلنگی353 متری هنرستان قابل تهاتر
توافقی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
کلنگی353 متری هنرستان قابل تهاتر
کلنگی 267متری اوایل صارمی هنرستان با پروانه
توافقی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
کلنگی 267متری اوایل صارمی هنرستان با پروانه
۳۴۰مترتراکم زیاد هنرستان
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
طرقبه . شهرک ارغوان . 600 متر
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
351متر ویلایی کلنگی با حاشیه13 برکپور
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
ویلایی355 متری اوایل هنرستان معاوضه
توافقی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
۳۵۱ متر زمین تراکم زیاد،هنرستان
توافقی
مشاور املاک در محله هنرستان
۳۵۱ متر زمین تراکم زیاد،هنرستان
۶۸۰متر شهرک گوهربارپیشه(زمین های استانداری شاندیز)
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
۳۳۰مترتراکم زیاد باپروانه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
زمین با موقعیت مکانی و تجاری دار حاشیه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
بعدی