خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در مصلی مشهد

خانه کلنگی ۲۴۰متر
توافقی
۱۹ ساعت پیش در مصلی
زمین آماده واگذاری
۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مصلی
زمین آماده واگذاری
زمین 160 متر مربع
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مصلی
خانه کلنگی ۱۰۰ متر مصلی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مصلی
خانه کلنگی ۱۰۰ متر مصلی
زمین ۱۸۰ متری در مصلی
توافقی
۵ روز پیش در مصلی
۱۷۷متر زمین در مصلی ۱۶ تراکم زیاد
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مصلی
۱۷۷متر زمین در مصلی ۱۶ تراکم زیاد
باغ‌ .دولت آباد
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مصلی
باغ‌ .دولت آباد
زمین با سند ششدانگ ملکی در مصلی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
پلاک 236 گلبهار بلوار امام رضا
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مصلی
پلاک 236 گلبهار بلوار امام رضا
حاشیه مصلی ۱۶ملک سه نبش
توافقی
۲ هفته پیش در مصلی
حاشیه مصلی ۱۶ملک سه نبش
۵۴۰ متر زمین دو نبش با ۲۷۴ متر تجاری چهارراه مصلی
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
۵۴۰ متر زمین دو نبش با ۲۷۴ متر تجاری چهارراه مصلی
زمین 180متری دونبش در مصلی
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
زمین مصلی ۲۸
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مصلی۷-۱۷۰ متر
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مصلی 26
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
خانه کلنگی
۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
خانه کلنگی
مصلی. زمین و خانه کلنگی.متراژ زمین ۲۱۰
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مصلی. زمین و خانه کلنگی.متراژ زمین ۲۱۰
مصلی۱۶
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مصلی۱۶
حاشیه رستمی-۲۵۵ متر قدیمی ساز
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
زمین تجاری تراکم زیاد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
ملک حاشیه خیابان مصلی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
حاشیه مصلی-۳۵۵ متر زمین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
حاشیه مصلی-۸۰۰ متر زمین با پروانه ساخت
توافقی
۳ هفته پیش در مصلی
فاطمیون۵-۳۰۰ متر
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مصلی
بعدی