خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهید مطهری شمالی مشهد

ویلایی قولنامه ای شیشه چی
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
ویلایی کلنگی مناسب ساخت
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهید مطهری شمالی
باغ میوه در رودخانه های روستا زشک
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهید مطهری شمالی
باغ میوه در رودخانه های روستا زشک
خانه ویلایی مطهری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید مطهری شمالی
مطهری شمالی ۴ حاشیه ۷ متر
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید مطهری شمالی
مطهری شمالی ۴ حاشیه ۷ متر
روز مادر ملک 250 متر گلبهار دفتر مرکزی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید مطهری شمالی
روز مادر ملک 250 متر گلبهار دفتر مرکزی
8 گلبهار 230 متری سند آماده تا آخر هفته
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید مطهری شمالی
8 گلبهار 230 متری سند آماده تا آخر هفته
معاوضه ویلایی هدایت با آپارتمان
توافقی
آژانس املاک در شهید مطهری شمالی
خلق آباد زمین دور دیوار
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
زمین ۱۳۱ متر ملکی با پروانه ۴ سقف
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
زمین مسکونی ۲۵۰ متر شهرک بهار
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
زمین مسکونی ۲۵۰ متر شهرک بهار
خانه مطهری
توافقی
هفتهٔ پیش در شهید مطهری شمالی
خانه مطهری
خانه ویلایی کلنگی
۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
خانه کلنگلی مطهری شمالی
توافقی
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
کلنگی ۱۰۵سند شش دانگ ملک باپایان کار
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
کلنگی ۱۰۵سند شش دانگ ملک باپایان کار
خانه ویلایی قدیمی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید مطهری شمالی
خانه ویلایی  قدیمی
زمین 252 متر فروشی با پروانه ساخت با تجاری دائم
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
باغ800متری.جاده کاهو.مجموعه احرار
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
باغ800متری.جاده کاهو.مجموعه احرار
خانه گانگی ۵۳متر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
خانه گانگی ۵۳متر
زمین ویلایی در روستای تاریخی رادکان
توافقی
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
زمین 400 متر مربع
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
منزل ویلایی مطهری
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
منزل ویلایی مطهری
۲۰۶ متر تجاری مسکونی مطهری
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
زمین کشاورزی و قابلیت ساخت خانه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید مطهری شمالی
زمین کشاورزی و قابلیت ساخت خانه
بعدی