خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سجادیه مشهد

زمین جهت باغ ویلا در مجتمع ویلایی سند ملکی
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سجادیه
زمین جهت باغ ویلا در مجتمع ویلایی سند ملکی
زمین بین الکترود رضا ورنگ الوان
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سجادیه
۳۰۰متر جنوبی ساز سجادیه معاوضه دارد
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
زمین سند ملکی ۵۲۴متری برای سرمایه گذاری
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سجادیه
زمین سند ملکی ۵۲۴متری    برای سرمایه گذاری
۳۰۰متر ۱۲در ۲۵ قابلیت ساخت ۵طبقه
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
490متر زمین سه نبش و دو کله اول عصمتیه
توافقی
آژانس املاک در سجادیه
490متر زمین سه نبش و دو کله اول عصمتیه
۲۳۵متر حاشیه اصلی دو ممر سجادیه
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
۲۳۵متر حاشیه اصلی دو ممر سجادیه
سجادیه ۲۱۰متر قابلیت اخذ ۶سقف معاوضه با آپارتمان
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
سجادیه ۲۱۰متر قابلیت اخذ ۶سقف معاوضه با آپارتمان
زمین 300 متری سجادیه
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سجادیه
زمین 210 متری / سجادیه/تقویه
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سجادیه
زمین 210 متری / سجادیه/تقویه
زمین 100 متر خین عرب سجادیه
توافقی
۴ روز پیش در سجادیه
زمین ۱۰۰ متری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سجادیه
زمین نیروی انتظامی باغ رسالت
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سجادیه
زمین نیروی انتظامی باغ رسالت
۲۴۰متر شمالی ساز قابلیت اخذ ۵طبقه سجادیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
۲۴۰متر شمالی ساز قابلیت اخذ ۵طبقه سجادیه
۳۶۰متر جنوبی سجادیه ۳۲ ملکی (پلاک)
توافقی
آژانس املاک در سجادیه
۳۶۰متر جنوبی سجادیه ۳۲  ملکی (پلاک)
زمین ۳۶۸متری سجادیه
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
زمین ۳۶۸متری سجادیه
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
زمین تقویه 210متر
۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در سجادیه
منیژان پلاک۱۴۹ فرعی ماده ۲۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
منیژان پلاک۱۴۹ فرعی ماده ۲۲
زمین ۱۲۵متر
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سجادیه
زمین باغ 528متری دور دیوار سندملکی معاوضه خودرو
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سجادیه
زمین باغ 528متری دور دیوار سندملکی معاوضه خودرو
زمین سجادیه 100متر از 250متر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سجادیه
زمین سجادیه 100متر از 250متر
3دانگ بفروش میرسد
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سجادیه
3دانگ بفروش میرسد
زمین 105 متری دو ممر-دو دنگ -سند دار-تقویه
توافقی
هفتهٔ پیش در سجادیه
بعدی