خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بلوار سجاد مشهد

زمین
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بلوار سجاد
زمین
ویلایی ۵۲۰ متری / جنوبی / سجاد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی ۵۲۰ متری / جنوبی / سجاد
ویلایی با ۴۰۰ متر زیربنا قابل سکونت فروشنده واقعی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی با ۴۰۰ متر زیربنا قابل سکونت فروشنده واقعی
۵۰۰۰قطعه زمین الهیه مجیدیه جلدک بخش۷و۸چناران
توافقی
۱۰ ساعت پیش در بلوار سجاد
۵۰۰۰قطعه زمین الهیه مجیدیه جلدک بخش۷و۸چناران
زمین گلبهار سنگ سفید بخش ٧
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
زمین گلبهار سنگ سفید بخش ٧
سجاد/اوایل بهار/۵۰۰متر/توجیه ساخت/ویلایی
توافقی
۱۲ ساعت پیش در بلوار سجاد
فروش زمین
توافقی
۱۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
کلنگی تراکم کم . ۲۵۰ متری .
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
کلنگی تراکم کم . ۲۵۰ متری .
فرهاد. ۲۵۰متر با پروانه
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
فرهاد.  ۲۵۰متر با پروانه
۲۵۰متری با پروانه (موقعیت دار)
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بلوار سجاد
فروش880مترزمین روستای اخلمد برق آب گاز تلفن
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در بلوار سجاد
فروش880مترزمین روستای اخلمد برق آب گاز تلفن
کلنگی ۵۲۰ متری جنوبی در سجاد
۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
کلنگی ۵۲۰ متری جنوبی در سجاد
گلنگی ۵۰۷ متری در سجاد
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
گلنگی ۵۰۷ متری در سجاد
کلنگی ۵۰۰ متری جنوبی در سجاد
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
کلنگی ۵۰۰ متری جنوبی در سجاد
اصلی خیابان حاشیه گلبهار ویلایی
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
اصلی خیابان حاشیه گلبهار ویلایی
باغ ویلا
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
باغ ویلا
باغ**زمین**سندملکی آرامگاه فردوسی روستای خرق
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار سجاد
باغ**زمین**سندملکی آرامگاه فردوسی روستای خرق
زمین 100متر اراضی گلبهار سنددار
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
زمین 100متر اراضی گلبهار سنددار
کلنگی - حامد جنوبی - ۲۵۰ متر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار سجاد
کلنگی - حامد جنوبی - ۲۵۰ متر
حاشیه بلوار سجاد/
توافقی
۴ روز پیش در بلوار سجاد
حاشیه بلوار سجاد/
زمین باغی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
زمین در اسجیل (اسگل)
توافقی
۵ روز پیش در بلوار سجاد
زمین در اسجیل (اسگل)
250متر ویلایی پشت حاشیه ملک اباد تراکم متوسط
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
250متر ویلایی پشت حاشیه ملک اباد تراکم متوسط
۱۰۰ متری نبش بلوار اصلی گلبهار و سنگ سفید
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۱۰۰ متری نبش بلوار اصلی گلبهار و سنگ سفید
بعدی