خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهید آوینی مشهد

زمین ۲۵۰۰ متر گلشهر
توافقی
۱۱ ساعت پیش در شهید آوینی
خانه کلنگی 81متر حاشیه 4/5
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید آوینی
زمین دو ممر گلشهر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید آوینی
زمین دو ممر گلشهر
زمین مسکونی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید آوینی
زمین مسکونی
منزل مسکونی رو به روی بازار ملل
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید آوینی
زمین فروشی بلواراوینی نوکاریزحاشیه خیابان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید آوینی
زمین کشاورزی
توافقی
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
زمین سر سه نبش حاشیه بلوار (۱۱متر حاشیه)
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
زمین مسکونی 240 متردو معبر.
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
زمین مسکونی 240 متردو معبر.
زمین نیکروز حاشیه جلال ابادی سر دونبش ۷۳ متر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
زمین ۹۵متری درشهرک حجت توس ۴۱
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
زمین ۹۵متری درشهرک حجت توس ۴۱
خانه کلنگی متراژ 108
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
زمین،باغ سند دار داخل مجتمع سازمان آب
توافقی
۲ هفته پیش در شهید آوینی
زمین،باغ سند دار داخل مجتمع سازمان آب
خانه کلنگی ۸۰ متر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
زمین مناسب باغ مرغداری
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
زمین سند دار با پروانه ساخت دو طبقه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
زمین سند دار با پروانه ساخت دو طبقه
مسکونی 75 متر دارای اب برق گاز
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
مسکونی 75 متر دارای اب برق گاز
زمین ۲۸۰مترحاشیه اوینی بانظر کارشناسی سال ۹۸
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
قطعه زمین ۱۵۰ متری واقع در گلشهر شهید اوینی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید آوینی
بعدی