خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در محله طلاب مشهد

زمین 560 متری جنوبی اسماعیل پور
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در محله طلاب
زمین روبه روبازار فردوسی
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در محله طلاب
زمین فروشنده واقعی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله طلاب
زمین ۳۸۰ متری با پروانه ساخت اسماعیل پور نزدیک حرم
توافقی
دیروز در محله طلاب
خانه کلنگی طلاب علیمردانی معاوضه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله طلاب
زمین ۵۶۰ متری اسماعیل پور با پروانه ساخت نزدیک حرم
توافقی
دیروز در محله طلاب
زمین 120متری سند ششدانگ شهرک صبا
توافقی
دیروز در محله طلاب
۳۰۰مترزمین دریاس۳۴
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله طلاب
زمین سند ملکی
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله طلاب
زمین سند ملکی
علیمردانی ۴۷. اسمائیل پور طرقی ۱۹.خانه قدیمی ساز
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله طلاب
علیمردانی ۴۷. اسمائیل پور طرقی ۱۹.خانه قدیمی ساز
زمین 200 متری واقع در اسماعیل پور طلاب حرم
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
زمین 200 متری واقع در اسماعیل پور طلاب حرم
کشمیری3گلدیس3
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
زمین واقع در جاده سنتو جنب شهرک صنعتی صنایع سنگ
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
زمین 160متری/بافت نو /اسماعیل پور
توافقی
پریروز در محله طلاب
زمین 160متری/بافت نو /اسماعیل پور
زمین ۶۰۰متری بامجوزساخت و کلیه امتیازات بافت روستا
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله طلاب
زمین ۶۰۰متری بامجوزساخت و کلیه امتیازات بافت روستا
زمین ۲۵۰ متری ملکی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
زمین ۲۵۰ متری ملکی
زمین۱۶۵متری،دارای۴سقف پروانه،سندداردرعلیزاده
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله طلاب
زمین120متری/علیمردانی/پروانه دار
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله طلاب
زمین120متری/علیمردانی/پروانه دار
زمین با ۲۶متر حاشیه
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله طلاب
زمین با ۲۶متر حاشیه
زمین ٢٢٥متر باحاشیه ١٢متر دور دیوار نزدیک حرم
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله طلاب
زمین ۵۶۰ متری در مکانی طلاب
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله طلاب
خانه ۱۰۰ متری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله طلاب
خانه کلنگی ، مناسب ساخت و ساز با تراکم بالا
توافقی
۴ روز پیش در محله طلاب
منزل کلنگی 125 متر
توافقی
۴ روز پیش در محله طلاب
بعدی