خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در امیریه مشهد

۲۴متر مغازه فروشی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در امیریه
۲۴متر مغازه فروشی
100متر تجاری دائم سوپر مارکت درحال کار
توافقی
۴ روز پیش در امیریه
مغازه حاشیه شاهنامه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیریه
مغازه حاشیه شاهنامه
مغازه کوچک به متراژ 11 متر مربع است
توافقی
هفتهٔ پیش در امیریه
مغازه کوچک به متراژ 11 متر مربع است
مغازه ۳۰ متر میثاق ۲۰ برج یزدان
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیریه
مغازه 35متر سردونبش داخل کوچه منزل اباد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیریه
مغازه 35متر سردونبش داخل کوچه منزل اباد
مغازه ۳ دونگ نو ۳۵ متر
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیریه
مغازه فروشی منزل اباد
توافقی
۲ هفته پیش در امیریه
مغازه ۴۵مترمربع چاهشک باغبان ۲۹قطعه سوم سمت راست
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امیریه
مغازه ۴۵مترمربع چاهشک باغبان ۲۹قطعه سوم سمت راست
زمین دوردیواربامغازه کارگاه سالن حاشیه جاده سنتو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امیریه
فروش غرفه بلوک یک دهکده گل ایرانیان شاندیز
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه فروشی در منزل آباد.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه تجاری دایم ملکی ۲۸ متر
توافقی
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه تجاری دایم
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه تجاری دایم
مغازه در منزل اباد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امیریه
فروش ۱۲۰ متر مغازه امیریه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امیریه
مغازه50متر حاشیه منزل اباد
توافقی
۴ هفته پیش در امیریه
مغازه50متر حاشیه منزل اباد
مغازه تجاری دائم 50 متر
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امیریه
بعدی