خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در موسوی قوچانی مشهد

50متر همکف 50متر زیر زمین

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موسوی قوچانی

بازار فردوسی 1 نبش ورودی اصلی پلاک 2

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موسوی قوچانی
بازار فردوسی 1 نبش ورودی اصلی پلاک 2
۱

مغازه حاشیه خیابان اصلی /سندتگ برگ ملکی

۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور محمد بیگی در موسوی قوچانی
بعدی

نمایش نقشه