خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در کارمندان دوم مشهد

زمین باغی آماده تحویل با امتیاز،سند ملکی هزارمتری
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کارمندان دوم
زمین باغی آماده تحویل با امتیاز،سند ملکی هزارمتری
رستمی۲۲-۱۵۰ متر بازسازی شده
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کارمندان دوم
رستمی۲۲-۱۵۰ متر بازسازی شده
ویلایی ۳۰۵متری
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در کارمندان دوم
ویلایی ۳۰۵متری
دو طبقه، سر نبش با ۱۲ متر مغازه
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کارمندان دوم
رستمی۸-۱۵۰ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کارمندان دوم
خانه ویلایی ۱۵۰ متری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کارمندان دوم
خانه ویلایی سه نبش 155متری
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کارمندان دوم
خانه ویلایی سه نبش 155متری
ویلایی 120متری شیک کارمندان دوم
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کارمندان دوم
ویلایی 120متری شیک کارمندان دوم
ویلایی سه ممر ۱۵۰ متر
توافقی
هفتهٔ پیش در کارمندان دوم
فروش خانه حیاط دار.سر دو نبش در کارمندان دوم
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کارمندان دوم
منزل مسکونی جنوبی ۱۲۵متر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کارمندان دوم
١٥٠ متر ویلایی سه نبش
توافقی
۳ هفته پیش در کارمندان دوم
معاوضه منزل ویلایی بااپارتمان دراحمداباد
توافقی
۳ هفته پیش در کارمندان دوم
منزل مسکونی ویلایی ۱۱۵ متر ۲طبقه در رستمی ۳۹
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کارمندان دوم
فروش خانه ویلایی دو نبش بازسازی شده
توافقی
۴ هفته پیش در کارمندان دوم
فروش خانه ویلایی دو نبش بازسازی شده
بعدی