خرید و فروش و قیمت خودرو بی‌ام‌و در مشهد

بی ام و 640 کروک
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آزادشهر
بی ام و 640 کروک
بی‌ام‌و Z4 20i، مدل ۲۰۱۴
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و Z4 20i، مدل ۲۰۱۴
بی‌ام‌و X1 18i، مدل ۲۰۱۵
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در احمدآباد
بی‌ام‌و X1 18i، مدل ۲۰۱۵
بی ام و 730Li مدل 2017
۲۱,۷۰۰ کیلومتر ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار سجاد
بی ام و 730Li مدل 2017
بی ام و 530 مدل 2017
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رضاشهر
بی ام و 530 مدل 2017
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۵
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۵
بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۵
۲۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۵
بی‌ام‌و X1 20i، مدل ۲۰۱۳
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اقبال
بی‌ام‌و X1 20i، مدل ۲۰۱۳
بی‌ام‌و سری ۷ 750li مدل ۲۰۱۵
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آزادشهر
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار توس
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۶
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امام رضا
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۶
بی‌ام‌و سری 5 سدان 523i، مدل ۲۰۱۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در الهیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 523i، مدل ۲۰۱۱
بی‌ام‌و 730li، مدل ۲۰۱۷ تمیز
۳۷,۰۱۰ کیلومتر ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشجو
بی‌ام‌و 730li، مدل ۲۰۱۷ تمیز
بی‌ام‌و X4 28i، مدل ۲۰۱۷
۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و X4 28i، مدل ۲۰۱۷
بی‌ام‌و X3 30i کمکار بدون رنگ و بدون مشابه
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هفت تیر
بی‌ام‌و X3 30i کمکار بدون رنگ و بدون مشابه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش در فرامرز عباسی
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i، مدل ۲۰۰۷
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هفت تیر
بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i، مدل ۲۰۰۷
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۴
۷۷ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i، مدل ۲۰۰۷
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی
بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i، مدل ۲۰۰۷
بی‌ام‌و سری 3 سدان 318i اتوماتیک، مدل ۲۰۰۵
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
بی‌ام‌و سری 3 سدان 318i اتوماتیک، مدل ۲۰۰۵
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۵
بی‌ام‌و سری 6 کوپه 640i، مدل ۲۰۱۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
بی‌ام‌و سری 6 کوپه 640i، مدل ۲۰۱۳
bmw x 1
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام خمینی
bmw x 1
بی‌ام‌و X3 28i، مدل ۲۰۱۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و X3 28i، مدل ۲۰۱۶
بعدی