خرید و فروش و قیمت خودرو چانگان CS35 در مشهد

چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در جانباز
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان مدل ۹۸
۵۳ کیلومتر ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در الهیه
چانگان مدل ۹۸
چانگان مدل 97
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دانشجو
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دانشجو
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در فرامرز عباسی
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تربت حیدریه
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
چانگان مدل 2018 تمیز وسالم
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در احمدآباد
چانگان مدل 2018 تمیز وسالم
چانگان ۹۷
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دانشجو
چانگان ۹۷
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در هفت تیر
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
چانگان مدل ۹۵ وارداتی درحد صفر
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پروین اعتصامی
چانگان مدل ۹۵ وارداتی درحد صفر
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۶
چانگان CS35 گارانتی فعال
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هفت تیر
چانگان CS35 گارانتی فعال
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید مطهری شمالی
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رضاشهر
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
چانگان مدل 96-کارمندی
۵۳,۴۰۰ کیلومتر ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دانشجو
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در الهیه
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز در احمدآباد
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۸
چانگان ۹۷ فول
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در امام رضا
چانگان  ۹۷ فول
چانگان مدل ۹۶ اتومات
۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در وکیل‌آباد
چانگان مدل ۹۶ اتومات
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تربت حیدریه
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شیرودی
چانگان CS35 مونتاژ، مدل ۱۳۹۷
بعدی