خرید و فروش و قیمت خودرو چانگان در مشهد مدل ۱۳۹۴

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام رضا
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در ابوطالب
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آزادشهر
چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲017

۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در شهید هنرور

چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آزادشهر
چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در دانشجو
چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۷۸,۵۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آزادشهر
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آزادشهر
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی
چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله طلاب
چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان cs35

۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
چانگان cs35

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

چانگان EADO،eado مدل ۲۰۱۵ اتومات بیرنگ

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
چانگان EADO،eado مدل ۲۰۱۵ اتومات بیرنگ

چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در احمدآباد
چانگان EADO، مدل ۲۰۱۵

چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چانگان CS35، مدل ۲۰۱۵
بعدی