خرید و فروش و قیمت خودرو چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت در مشهد

آریزو ۵ توربو
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
آریزو ۵ توربو
چری آریزو 5 کارمندی
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جانباز
چری آریزو 5 کارمندی
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کارگران
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک توربو اکسلنت، مدل ۱۳۹۸
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کاشمر
چری آریزو 5 اتوماتیک توربو اکسلنت، مدل ۱۳۹۸
چری آریزو 5 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۵
۱۷۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش در دانشجو
چری آریزو 5 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۵
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، توربو مدل ۱۳۹۹
۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش در جانباز
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، توربو مدل ۱۳۹۹
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۳۳ کیلومتر ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آیت الله عبادی
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هفت تیر
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
آریزو 5 اکسلنت
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام رضا
آریزو 5 اکسلنت
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در الهیه
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
آریزو5اتومات اکسلنت مدل ۱۳۹۵
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آزادشهر
آریزو5اتومات اکسلنت مدل ۱۳۹۵
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آبکوه
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۷
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امام خمینی
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آزادشهر
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در آزادشهر
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
آریزو ٥ اتومات فروش یا معاوضه
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در ستاری
آریزو ٥ اتومات فروش یا معاوضه
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت توربو، مدل ۱۳۹۶
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار توس
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت توربو، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت،توربو مدل ۱۳۹۹
۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت،توربو مدل ۱۳۹۹
آریزو 5 مدل 96 توربو اکسلنت انومات
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در ستاری
آریزو 5 مدل 96 توربو  اکسلنت انومات
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در احمدآباد
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
چری آریزو 5 اتوماتیک توربواکسلنت، مدل ۱۳۹۷
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عبدالمطلب
چری آریزو 5 اتوماتیک توربواکسلنت، مدل ۱۳۹۷
بعدی