خرید و فروش و قیمت خودرو دوو ماتیز در مشهد

ماتیز بی رنگ سالم
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امام رضا
ماتیز بی رنگ  سالم
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در ابوطالب
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مطهری جنوبی
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در احمدآباد
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سناباد
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ایثارگران
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امیریه
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرامرز عباسی
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رسالت
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
دوو ماتیز، مدل تمیز
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آیت الله عبادی
دوو ماتیز، مدل  تمیز
دوو ماتیز، درحدصفرفول
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در محله طلاب
دوو ماتیز، درحدصفرفول
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در الهیه
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امیریه
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
دوو ماتیز مدل ۸۲
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام خمینی
دوو ماتیز مدل ۸۲
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوی امیرالمومنین
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ستاری
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فرامرز عباسی
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید مطهری شمالی
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۵,۵۵۵ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی شمالی
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۲۸۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ابوطالب
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پروین اعتصامی
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۲معاوضه باکلیک
۲۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در هاشمیه
بعدی