خرید و فروش و قیمت خودرو دوو ریسر GTI در مشهد

دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۵۵,۵۵۵ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار توس
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو ریسر فابریک
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
دوو ریسر فابریک
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴بسیارتمیزفابریک
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴بسیارتمیزفابریک
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۲
۳۵,۲۱۴ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار توس
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۲
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کاشمر
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاشهر
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
۲۹۹,۹۹۹ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جانباز
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
دوو ریسر بدون رنگ و فابریک
۴۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در وکیل‌آباد
دوو ریسر بدون رنگ و فابریک
دوو ریسر مدل 94
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هفت تیر
دوو ریسر مدل 94
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۳۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرآرا
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۳۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرآرا
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۲۳۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در کاشمر
دوو ریسر
۳۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
دوو ریسر
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کاشمر
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۳
دوو هاچبک .. در کاشمر فروشی
۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ابوطالب
دوو هاچبک  .. در کاشمر فروشی
دوو ریسر
۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهمن
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کاشمر
دوو ریسر GTI، مدل ۱۹۹۴
بعدی