خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در مشهد

دنا معمولی تیپ ۱ مدل ۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امام خمینی
دنا معمولی تیپ ۱ مدل ۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در کوه سنگی
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس خاکستری متالیک( نانو سرامیک شده) مدل ۱۴۰۱
۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله طلاب
دنا پلاس خاکستری متالیک( نانو سرامیک شده) مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۲ توربو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ابوطالب
دنا پلاس تیپ ۲ توربو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در فرهنگ
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۶,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در راه آهن
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در احمدآباد
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در جانباز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در فرامرز عباسی
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دانشگاه فردوسی مشهد
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس، تیپ 2مدل ۱۳۹۹
۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در احمدآباد
دنا پلاس،  تیپ 2مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در الهیه
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵ بدون رنگ شاسیها پلمپ
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ابوطالب
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵ بدون رنگ شاسیها پلمپ
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۴۰۰
۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش در محله امیرالمومنین
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در قوچان
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی نقره ای تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در کوه سنگی
دنا معمولی نقره ای تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله کوثر
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس اتوماتیک سفید1400خشک
۰ کیلومتر ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در ایثارگران
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در محله طلاب
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در هاشمیه
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش در ستاری
دنا پلاس توربو اتومات مدل۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۴ ساعت پیش در محله سرافرازان
دنا پلاس توربو اتومات مدل۹۹
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تربت حیدریه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۴
بعدی