خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در مشهد

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در هاشمیه
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۴,۵۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در اقبال
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در الهیه
دنا پلاس تیپ ۲، مدل آبان ۱۳۹۶
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آزادشهر
دنا پلاس تیپ ۲، مدل آبان ۱۳۹۶
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله سرافرازان
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس توربو اتومات مدل ۱۴۰۰
۵,۵۰۰ کیلومتر ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در محله طلاب
دنا پلاس توربو اتومات مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتومات ۱۴۰۱
۴,۴۰۰ کیلومتر ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در کوه سنگی
دنا پلاس اتومات
۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در وکیل‌آباد
دنا پلاس اتومات
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۴,۳۰۰ کیلومتر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهید آوینی
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در امام رضا
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک مشکی، تحویل بهمن ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در آزادشهر
دنا پلاس اتوماتیک مشکی، تحویل بهمن ۱۴۰۰
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در هاشمیه
دنا پلاس توربو شارژ اتومات ۱۴۰۱ سفیدکارت طلایی
۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کاشمر
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محله طلاب
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ابوطالب
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در بلوار سجاد
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۶۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
۱۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش در طبرسی
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تربت حیدریه
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در احمدآباد
دنا پلاس تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس ۹۹ لاکاغذی بالوازم
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در سناباد
دنا پلاس ۹۹ لاکاغذی بالوازم
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در محله طلاب
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
بعدی