خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌جی 550 در مشهد

ام جی ۵۵۰ مدل ۲۰۱۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آزادشهر
ام جی ۵۵۰ مدل ۲۰۱۰
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام رضا
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۰
۲۴۵ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱
۱۹۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در هاشمیه
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲ فول درحد
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲ فول درحد
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱،مشکی بدنه سرامیک
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در وکیل‌آباد
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱،مشکی بدنه سرامیک
ام‌جی 550 مدل ۲۰۱۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آزادشهر
ام‌جی 550  مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۱
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۶ هفته پیش در محله سرافرازان
ام‌جی 550، مدل ۲۰۱۲
بعدی