خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌جی 6 در مشهد

ام‌جی 6 نیوفیس، مدل ۲۰۱۵
۱۰۸,۸۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۸ ساعت پیش در کوه سنگی
ام‌جی 6 نیوفیس، مدل ۲۰۱۵
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلکه برق (میدان بسیج)
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوطالب
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله کوثر
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
اتومات مدل ۲۰۱۴
۱۹۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار سجاد
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۵
۱۵۶,۵۰۰ کیلومتر ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در صیاد شیرازی
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۵
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۶
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آزادشهر
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۶
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۵
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آزادشهر
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۲
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جانباز
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۶
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۳
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش در فاطمیه
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۳
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۴
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موسوی قوچانی
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۵۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۱۴۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آزادشهر
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۵ بدون رنگ
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاشهر
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۵ بدون رنگ
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ
ام‌جی 6 نیو، مدل ۲۰۱۵
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۲
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در وکیل‌آباد
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۵
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هاشمیه
ام‌جی 6 مگنت، مدل ۲۰۱۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حرم مطهر
بعدی