خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌جی 6 GT در مشهد

ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تربت حیدریه
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلکه برق (میدان بسیج)
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوطالب
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله کوثر
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۳
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش در فاطمیه
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۳
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۵۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
۱۴۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۴
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آزادشهر
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۲
ام‌جی 6 GT، مدل ۲۰۱۵
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هاشمیه
بعدی