خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در مشهد

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ۱۷ شهریور
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در فارغ التحصیلان
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در طبرسی
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
131 ، مدل ۱۳۹۲، معاوضه با 206 مدل 94تا 96
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
131 ، مدل ۱۳۹۲،  معاوضه با 206 مدل 94تا 96
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲ دوگانه تمام رنگ
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش در تلگرد
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲ دوگانه تمام رنگ
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله طلاب
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
پراید صبا مدل ۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش در خواجه ربیع
پراید صبا مدل ۸۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله پنج تن
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در سیدی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در مصلی
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در محله رده
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در سیدی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 دوگانه سوزکارخانه مدل ۱۳۹۴
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 131 دوگانه سوزکارخانه  مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در بهارستان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در قوچان
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در مهرآباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در طرق
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در الهیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش در امام خمینی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ بنزینی کم کار
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در آزادشهر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ بنزینی کم کار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک ابوذر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
بعدی