خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 ساده در مشهد

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸ معاوزه با ۴۰۵ یا پارس
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در سپاد
پراید 132، مدل ۸۸
۲۲۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در وکیل‌آباد
پراید 132، مدل ۸۸
پراید 132 دوگانه سوز مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در ابوذر
پراید 132 دوگانه سوز مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بهمن
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در سیدی
پراید 132 کمکار
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش در طبرسی شمالی
پراید 132 کمکار
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۰۹,۴۹۹ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۱,۵۴۱ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۵۷,۰۷۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش در طرق
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در راه آهن
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 مدل ۸۸ هیدرولیک
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
پراید 132 مدل ۸۸ هیدرولیک
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۲۶,۱۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در آبکوه
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸دوگانه سوزدستی سالم
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در اقبال
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸دوگانه سوزدستی سالم
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در آیت الله عبادی
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۱۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در محله طلاب
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸هیدرولیک
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در محله طلاب
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸هیدرولیک
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در رسالت
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در جنت
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در طرق
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۲۳,۵۴۲ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه ربیع
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در محله پنج تن
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در صیاد شیرازی
بعدی