خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 EX در مشهد

پراید 132 EX، دوگانه سوز مدل ۱۳۹۱
۲۳۲,۱۱۲ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مصلی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در الهیه
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار توس
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تربت حیدریه
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آیت الله عبادی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰ کیلومتر ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام رضا
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلال
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهرک شهید رجایی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 EX، مدل ۹۲ بی رنگ
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاشهر
پراید 132 EX، مدل ۹۲ بی رنگ
پراید 132 ، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیدی
پراید 132 ، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وکیل‌آباد
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بلوار توس
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید ۱۳۲ موتور اچ پی ۹۳
۲۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیدی
پراید ۱۳۲ موتور اچ پی ۹۳
پراید 132باربند پرایدی
۸۸۹ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در ابوذر
پراید 132باربند پرایدی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کاشمر
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۷
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سیدی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۸۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش در سیدی
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید ۱۳۲ دوگانه بی رنگ
۳,۴۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی
پراید ۱۳۲ دوگانه بی رنگ
پراید 132 مدل 89دگانه مایع
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تربت حیدریه
پراید 132 مدل 89دگانه مایع
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در رباط طرق
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله طلاب
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی