خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 SX در مشهد

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در محله طلاب
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۵
۷۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مصلی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در طبرسی شمالی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹تصادفی
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سیدی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹تصادفی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در مصلی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱،دوگانه فرمان هیدرولیک
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱،دوگانه فرمان هیدرولیک
پراید ۱۳۲ مدل ۹۸ دوگانه دست
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در آزادشهر
پراید ۱۳۲ مدل ۹۸ دوگانه دست
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در امام رضا
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰ تمیز
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در سپاد
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰ تمیز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۳۱,۴۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهید آوینی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۳۳,۳۶۵ کیلومتر ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در محله طلاب
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در رسالت
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در آیت الله عبادی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در بهاران
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در الهیه
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید SX132، مدل ۱۳۹۱و جعبه فرمان کامل پراید
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در ابوطالب
پراید SX132، مدل ۱۳۹۱و جعبه فرمان کامل پراید
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱بیرنگ فرمون هیدرولیک
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱بیرنگ فرمون هیدرولیک
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گلشور
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار توس
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امیریه
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در شهرک شهید رجایی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰ هیدرولیک شاسی سالم تمیز
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلوار توس
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰ هیدرولیک شاسی سالم تمیز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در آیت الله خامنه‌ای
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
بعدی