خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 141 EX در مشهد

پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در سیدی
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۹
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رسالت
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیدی
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در وکیل‌آباد
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آزادشهر
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام خمینی
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141
۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوشش
پراید 141
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موسوی قوچانی
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۸
پراید ۱۴۱ مدل ۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله طلاب
پراید ۱۴۱ مدل ۸۴
بعدی