خرید و فروش و قیمت خودرو رنو در مشهد

ال نود فول بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در اقبال
ال نود فول بنزینی، مدل ۱۳۹۵
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در صدف
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۳
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۴
رنو پی کی تمیزعروسک، مدل ۱۳۸۲
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بلوار توس
رنو پی کی تمیزعروسک، مدل ۱۳۸۲
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۵
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۴
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پنج تن آل عبا
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۴
رنو مگان 2000cc، مدل ۲۰۰۹
۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در کشاورز
رنو مگان 2000cc، مدل ۲۰۰۹
رنو مگان مونتاژ 2000cc، مدل ۱۳۹۱
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در دانشجو
رنو مگان مونتاژ 2000cc، مدل ۱۳۹۱
وانت رنو تندر 90، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در هفت تیر
وانت رنو تندر 90، مدل ۱۳۹۶
رنو پارس تندر دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در محله سرافرازان
رنو پارس تندر دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
رنو کپچر مدل 2017
۷۸,۱۶۹ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
کارشناسی‌شده
رنو استپ وی اتوماتیک
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در رضاشهر
رنو استپ وی اتوماتیک
پیکی مدل ۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در سیدی
پیکی مدل ۸۴
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در راهنمایی
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۸
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بهارستان
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو پارس تندر دنده‌ای مدل 1397
۲۹,۲۹۲ کیلومتر ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
رنو پارس تندر دنده‌ای مدل 1397
کارشناسی‌شده
رنو کولیوس در حد صفر
۱۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در احمدآباد
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398
۱۵ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در فلسطین
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
رنو تندر 90 E2 بنزینی
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در محله طلاب
رنو تندر 90 E2 بنزینی
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آیت الله عبادی
رنو پی کی، مدل ۱۳۸۳
رنو ساندرو دنده‌ای مدل 1396
۶۸,۲۶۵ کیلومتر ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
رنو ساندرو دنده‌ای مدل 1396
کارشناسی‌شده
رنو ساندرو دنده‌ای ۹۶
۵۰,۵۲۵ کیلومتر ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در محله نیرو هوایی
رنو ساندرو دنده‌ای ۹۶
بعدی